โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-07-58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58
5-การขอลาออก 14-07-58
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 14-07-58
3-การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58
2-การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58
1-การรับนักเรียน 14-07-58

นายธีรชัย พลายรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

นางสาวชุติภาส หิรัญรัตน์
นางจิราวดี อินทปัทม์
นายพิทักษ์ คำแคว่น
นางฐิญาภัณณ์ คชาชัยพลลภัตม์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,963
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 089-5026467 อีเมล์: pithak0878122028@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิทักษ์ คำเเคว่น โทรศัพท์: 0878122028 อีเมล์: pithak_r@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]