โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
5-การขอลาออก โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
3-การขอย้ายออกนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
2-การขอย้ายเข้าเรียน โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
1-การรับนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่นครบาล

นายสาโรช สัมฤทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)

นายสาโรช สัมฤทธิกุล
นายสุพัฒน์พงษ์ ทวีมาก
นางสาวจันทกานต์ พึ่งวัน
นางสาวอาภาพร แสงประสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,988
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-2299 อีเมล์: s180@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: วนัสญา พิศาลปัญญา โทรศัพท์: 0810172304 อีเมล์: rung23_rp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]