โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอลาออก
การรับนักเรียน

นางโสภี สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

นางอรอนงค์ ณ พัทลุง
นางกัญญาพร เจริญสุข
นางจตุพร มณีจันทร์
นางสาวโสภี พุฒหอมรื่น





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,660
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-1127 อีเมล์: sosopee@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภี สุขเจริญ โทรศัพท์: 0818584928 อีเมล์: sosopee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]