โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอลาออก
การรับนักเรียน

นางโสภี สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

นางวิจิตรา คณา
นางสาวรัชนีนารถ หนูนารถ
นางสาวเปรมฤดี ลิ้มทุติเนตร
นางประเสริฐศรี ศรีสมพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,367
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-1127 อีเมล์: sosopee@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภี สุขเจริญ โทรศัพท์: 0818584928 อีเมล์: sosopee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]