โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอลาออก
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับนักเรียน

นายวิเชียร ทองน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)

นางสาวกรณ์ชญาสุข พิมพ์จ้อย
นางจันทร์จิรา แก้วกัญญา
นางสาววิมลทิพย์ บุญธรรม
นางสาวพิชชาภา ขำสำราญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,343
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3236-9305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา แก้วกัญญา โทรศัพท์: 0844580534 อีเมล์: owenoke3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]