โรงเรียนบ้านเขากรวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกของนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายสุขเกษม ทนุวัฒนพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขากรวด

นางนิตยา ชูศิลป์
นางฐิตารีย์ เสาร์ม่วงมีสุข
นายสุขเกษม ทนุวัฒนพงศ์
นางสาวเมรินทร์ ฟูเต็ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,915
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขากรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3237-3496 อีเมล์: bankaokruad_school@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: ปวริศา สุรารักษ์ โทรศัพท์: 0819161740 อีเมล์: little-monkey2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]