โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอลาออก
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับนักเรียน

นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโสดาประดิษฐาราม

นางศศิภรณ์ ไกรศรี
นางสาวกันทิมา รูมิง
นายนิเวช รอดบำเรอ
นางกัญญา มาลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,066
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32737317 อีเมล์: wadsoda_school@ratchabu
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี วัฒนสุนทร โทรศัพท์: 0819957866 อีเมล์: sontaree2504@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]