โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
การขอเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
การขอลาออก โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
การขอย้ายออกนักเรียน โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
การขอย้ายเข้าเรียน โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
การรับนักเรียน โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)

นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)

นางเยาวลักษณ์ บุญฉวีราษฎร์
นายฆนัท ศรีนิล
นางสุวรรณา เจริญภักดี
นางสาวบุญมา ชุษณะวัคคีย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,191
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-320661 อีเมล์: mg763886@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณา เจริญภักดี โทรศัพท์: 0870541779 อีเมล์: krunong04@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]