โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอลาออก
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอย้ายเข้าเรียน
คู่มือประชาชน เรื่อง การรับนักเรียน

นายสุเทพ คำกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม

นางนวลปราง หงษ์ทอง
นายปรัชญา หงษ์ทอง
นางสุธิดา วินทะไชย
นางสาวนฤมล ยิ้มกริ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,715
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3237-8100 อีเมล์: s148@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: สุนิตา สุบินยัง โทรศัพท์: 0863978703 อีเมล์: off.sunita@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]