โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหริอหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ป.1)
การขอย้ายออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายวุฒิชัย บุญหล่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

นางเมธี เทพทิตย์
นางสาวสุชาดา ปัญญาสิริพงศ์
นางวนิดา เล็กเลี่ยงฮะ
นางสาวเพ็ญนภา แก้วแดงเด่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,061
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3237-8498 อีเมล์: wadpikuntong_school@rat
เว็บมาสเตอร์:: จุฑามาศ กันติ๊บ โทรศัพท์: 0898379661 อีเมล์: Jutamas_124@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]