โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นางกฤติยา พลอยเรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)

นางสาวเกศสุดา แก้วสุวรรณ
นางสุนันท์ คิ้มอยู่
นางสาวกมลชนก พาสร้อย
นายสมบูรณ์ จุลแสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,238
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: www.wadbanglouy.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สำราญ คล้อยวงศ์ โทรศัพท์: 0847609314 อีเมล์: kittiya_noi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]