โรงเรียนวัดอัมพวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน:การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.โรงเรียนวัดอัมพวัน
คู่มือประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสพฐ.โรงเรียนวัดอัมพวัน
คู่มือประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสพฐ.โรงเรียนวัดอัมพวัน
คู่มือประชาชน:การขอลาออกของนักเรียนในสังกัดสพฐ. โนรงเรียนวัดอัมพวัน
คู่มือประชาชน:การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนวัดอัมพวัน
คู่มือประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนวัดอัมพวัน
คู่มือประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนวัดอัมพวัน
คู่มือประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนวัดอัมพวัน

นายเฉลิมชาติ บุรณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอัมพวัน

นายวีระพล สุวรรณกูล
นางทองสิน ช่างเสียง
นางสาวจารุวรรณ เปรมพวง
นางสาวอัจฉรา เสวตามร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,886
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอัมพวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3220-6061 อีเมล์: s184@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉรา เสวตามร โทรศัพท์: 0886664145 อีเมล์: soda_m_r@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]