โรงเรียนวัดพเนินพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายชาตรี รัตนพิพิธชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพเนินพลู

นางวรรณา จันทร์เจิม
นางสาวสมพร เอี่ยมขำ
นางกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางวันเพ็ญ กีรติจำเริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,190
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพเนินพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3226-3057 อีเมล์: S143@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: วิยะดา พลายด้วง โทรศัพท์: 0861714121 อีเมล์: pum41218@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]