โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-07-58แก้ไขรรไผ่ล้อม
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58แก้ไขรรไผ่ล้อม
การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58แก้ไขรรไผ่ล้อม
การขอลาออก 14-07-58แก้ไขรรไผ่ล้อม
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับรรไผ่ล้อม
การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58แก้ไขรรไผ่ล้อม
การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58แก้ไขรรไผ่ล้อม
การรับนักเรียน 14-07-58แก้ไขไผ่ล้อม

นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

นางสาวขนิษฐา บูรพาสถาพร
นางกชกร ขำทอง
นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร
นางกนกพร ศรีมงคล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,016
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3226-3055 อีเมล์: wadphailom_school@ratchaburi1-org
เว็บมาสเตอร์:: นิพนธ์ ภิรมย์แก้ว โทรศัพท์: 0817597919 อีเมล์: mmmn_1975@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]