โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือกลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

นายเสรี เลิศประเสริฐพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)

นางภาวนา โค้วถาวร
นายเสรี เลิศประเสริฐพันธ์
นายสุรวุฒิ เล้าเรืองตระกูล
นางวรรนิภา เอี่ยมแย้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,960
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-8702 อีเมล์: wadsailjao_school@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: บงกช ศิริคำ โทรศัพท์: 0899893853 อีเมล์: nui24163018@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]