โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นางสาวปรานอม เอี้ยงกุญชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)

นางสาวปรานอม เอี้ยงกุญชร
นางสาวสุภิชา ครุฑใจกล้า
นางสาวเฉลิมขวัญ สว่างจิตร
นางปฤษณา ประพันธ์พจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3222-7302 อีเมล์: S105@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: เฉลิมขวัญ สว่างจิตร โทรศัพท์: 0644270214 อีเมล์: enjoy_tang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]