โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

นายสมพงษ์ สัยเขียนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)

นางอรอนงค์ แก่นน้อย
นางสาวศันสนีย์ สิทธิ
นางนวลจันทร์ สวยงาม
นางสาวลัดดาวัลย์ สร้อยเพชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,236
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0898006220 อีเมล์: s115@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: สมพงษ์ สัยเขียนวงษ์ โทรศัพท์: 0898006220 อีเมล์: somphong98@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]