โรงเรียนวัดเหนือวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสาร
การขอเทียบโอน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ

นายอภินันท์ เลิศกรุณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเหนือวน

นางปาริชาติ เลิศกรุณา
นางสาวขจี คุ้มเสาร์
นางสาวปัญจมาศ ท่วมเพ็ชร
นายศุภฤกษ์ ณรงค์รอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,046
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเหนือวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3237-4145 อีเมล์: Watnuewon@htmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปัญจมาศ ท่วมเพ็ชร โทรศัพท์: 0800460586 อีเมล์: panjamas.poon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]