โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายยิ่ง แก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม ฯ
นายสังคม รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม ฯ
นางเทอดหญิง โกมารภัทร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม ฯ

นางพนิดา ตันติธีระศักดิ์
นางเบญจมาศ สุขเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3247-7051 อีเมล์: PhothsB203@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนุบาลโพธาราม โพธาราม โทรศัพท์: 0598832729 อีเมล์: sumo@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ