โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯนายยิ่ง แก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม ฯ
นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโพธาราม ฯ

นางสาวสินีนาฏ ฤดีขจรไชย
นางยุพิน รุ่งโรจน์ทวีรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ โทรศัพท์: 0-32744054 อีเมล์: PhothsB203@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนุบาลโพธาราม โพธาราม โทรศัพท์: 0598832729 อีเมล์: sumo@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ