โรงเรียนวัดดอนทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสายพิน เหลืองมณีเวชย์

 • นางสาวพรธิดา อุดมเพชร

 • นายบรรจง นุ้ยแหลม

 • นางสายพิณ อินทมาตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,218
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3230-5122 อีเมล์: wdonsai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยา โทรศัพท์: 0851873197 อีเมล์: machemalo2012@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]