โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
ึ7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
5-การขอลาออก
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
1-การรับนักเรียน

นางสาวนิภา นาคสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

นางนภัสวรรณ สุขเกษม
นางสุมิตรา พงษ์ประวัติ
นางภภัสสร แพรสายทอง
นางเสาวลักษณ์ ป้องลม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32734102 อีเมล์: thairath64@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภภัสสร แพรสายทอง โทรศัพท์: 0914650468 อีเมล์: pinthai64@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]