โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางหทัยรัตน์ ขาวอ่อน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมชาย ตันติธีระศักดิ์

 • นางสาววิลัยพร ลอยแก้ว

 • นางสาวกานต์พิชชา มะโน

 • นางสายรุ้ง ประสิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,082
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0845961959 อีเมล์: banpong7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกัณณพัทธ์ ภูวิศธนาศิษฐ์ โทรศัพท์: 0928495976 อีเมล์: cfox123@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]