โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม


นายเสรี จันทร์เจือจุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังขนายทายิการาม

นางวรรณารัตน์ พันธุ์ภักดี
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทรัพย์สมบัติ
นางอภินันท์ ข่าขันมะลี
นางลัดดา วีระศิลป์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,072
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม โทรศัพท์: 034-611724 อีเมล์: wangkhanai@gmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]