• ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
 •  

  ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ

   

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมเพชร จันทะจิตต์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริพร หลิวประเสริฐ

 • ว่าที่ร.ต.สมศักดิ์ ทับพิจายะ

 • นางสาวอชิรญา หาดี

 • นางเรขา เสลาหลัก
 • กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • โรงเรียนสุจริต
 • โครงการโรงเรียนสุจริต

  โรงเรียนเข้าเวลา 07.45 น.

  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

  เดินแถวตอนลึกเรียงเดี่ยวเสมอ

 • PBL & PLC
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โดยใช้ PLC มาเป็นระบบในการดำเนินกิจกรรม

 • อาณาจักรนักอ่าน ขร.
 • การดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,564
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: sapairang_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นวกานต์ มณีศรี โทรศัพท์: 0636632987 อีเมล์: maneesri.kat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]