โรงเรียนไทรโยคใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทรโยคใหญ่
นายลิขิต โคกแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทรโยคใหญ่

นางสาวสุมาลินี แช่มช้อย
นางสาวภัคพิชา ดวงดารา
นางฉลวย สัมฤทธิ์สุทธิ์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สาลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

304
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-686062 อีเมล์: saiyokyai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นฤมล นกเผือก โทรศัพท์: 0857887598 อีเมล์: narumon1903@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]