โรงเรียนไทรโยคใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทรโยคใหญ่
นายลิขิต โคกแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทรโยคใหญ่

นางสาวภัคพิชา ดวงดารา
นางสาวกิ่งกาญจน์ สาลี
นางสาวสุดาวรรณ คำภิระแปง
นางกฤตวรรณ สดใส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

72
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-686062 อีเมล์: saiyokyai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นฤมล นกเผือก โทรศัพท์: 0857887598 อีเมล์: narumon1903@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]