โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 • มาตรฐานการศึกษา 2560
 • ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเป็นขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลด

   กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเป็นเป็นปฐมวัย 
  กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเป็นขั้นพื้นฐาน  

  ายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)   
   

  - แผนพัฒนาโรงเรียน (ปี 61- 63) 

 • ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
 •  พัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพ

   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  จัดการแผนพัฒนาการศึกษา

  จัดระบบการสารสนเทศ

  การติดตามและคุณภาพ

  การประเมินคุณภาพภายในตามมฐ

  จัดทำรายงานประจำปี

  พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิพร เห็นประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศุภัทรา วิเศษสิงห์

 • นางประภา สัปปุริสสกุล

 • นางสาวจิราภรณ์ อ่ำแจ้ง

 • ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ สุขุมพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,643
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-579235 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ช่อเพชร เนตรแก้ว โทรศัพท์: 0979409463 อีเมล์: chorpet3987@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]