โรงเรียนวัดจรเข้เผือก

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจรเข้เผือก

นางนัยนา เจียมอยู่
นางปราณี ตันเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

24
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์: 034-670431 อีเมล์: jorakepeuak_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา จิตเที่ยง โทรศัพท์: 034670431 อีเมล์: jorakepeuak_school@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ