โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
นายเดชา เก้าลิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจรเข้เผือก

นางปาณิสรา ลัดดากุล
นางสาวบุญธรรม ฝอยทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

42
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์: 034-670431 อีเมล์: jorakepeuak_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา จิตเที่ยง โทรศัพท์: 034670431 อีเมล์: jorakepeuak_school@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ