โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าเรือพิทยาคม

นางสาวชมพูนุช ดวงแก้ว
นางสาววรกาญจน์ นิรัติศัยดีสกุล
นายทศพล โครพ
นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034-561985 อีเมล์: tharuapit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ โทรศัพท์: 0871667765 อีเมล์: bonuscom@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]