ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
(1) การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(2) การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(3) การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(4) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(5) การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
(6) การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
(7) การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
(8) การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายณรงค์ ไทยทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสุพรรณบุรี
นายณัฐพล กลิ่นเกษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสุพรรณบุรี

นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีสุวรรณ
นางสาวนงค์รัก เรืองมณี
นางสาวคณึงรัศม์ ก่ำมอญ
นางปภาดา ด้วยคุ้มเกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,530
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 035-522828 อีเมล์: absp2014@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ราตรี รักพงษ์ โทรศัพท์: 035522828 อีเมล์: kruratree_lord@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]