โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นางสุวดี เกาะสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไผ่เดี่ยว

นางสมพิศ อุ่นวรรณธรรม
นางสาวเนติมา ปัทมพันธุ์
นางสุวดี เกาะสมบัติ
นายเสกสรร ศราธพันธ์ุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,613
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0854211020 อีเมล์: sp1-092@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางบุณยนุช ทองสัมฤทธิ์ โทรศัพท์: 0819915980 อีเมล์: b2501y@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]