โรงเรียนวัดทุ่งแฝกนายชาลี โตอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทุ่งแฝก
นายบรรพต ฟักอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทุ่งแฝก

นางสาวสุภาพร แก่นโกมล
นางประทีป เย็นวอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทุ่งแฝก โทรศัพท์: 035681281 อีเมล์: school@tfs.in.th
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรพต ฟักอินทร์ โทรศัพท์: 0899115521 อีเมล์: ิฺb@tfs.in.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ