โรงเรียนวัดหนองทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานพ กาฬภักดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมหมาย แพ่งสภา

 • นางสาวปุณยนุช ประทุม

 • นายนิธิภัทร์ ทองนิธิโรจน์

 • นางสาวพรเพ็ญ พลเสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,557
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 035-960206 อีเมล์: watnongsai.school1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น้อย แอดมิน โทรศัพท์: 0892542458 อีเมล์: thenicepaladin@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]