โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1นางสุนีรัตน์ เงินพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งน้อย

นางสุชาดา อุนธุโร
นางวัฒนา บุญทวี
นายสรรณชัย ธาราพรหม
นางสุนีรัตน์ เงินพจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-900036 อีเมล์: sch005@esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุนีรัตน์ เงินพจน์ โทรศัพท์: 034900036 อีเมล์: sch005@esanpt1.go.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ