โรงเรียนบ้านใหม่นายพยงค์ แก่นสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่

นางศิรินภา อาศัยพานิชย์
นายเอกศักดิ์ ปรีติประสงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ โทรศัพท์: 034-204575 อีเมล์: schbanmai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: pinit chayawat โทรศัพท์: 0836228805 อีเมล์: schbanmai@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ