โรงเรียนบ้านห้วยพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
08การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
07การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
06การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
05การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
04การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
03การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
02การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
01การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยพลู

นางสาวนาตยา โพธิ์อุบล
ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
นายสุชิน อยู่เจริญ
นางสุภัทรา เข็มทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-990041 อีเมล์: banhuyplu@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางณิชารีย์ นาคมณี โทรศัพท์: 0814826722 อีเมล์: b_huypool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]