โรงเรียนวัดบางพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ฯ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นางสาวอุไร ชมมะลิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางพระ

นางสาวกานต์นรี ประสพสุข
นางวัชราพร วงศ์ชนกนันท์
นางสาวพรรณิดา จิตรจักร
นายอาทร ทัศนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,407
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-389133 อีเมล์: watbangphra@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: suppawut buajalearn โทรศัพท์: 0812511729 อีเมล์: suppawutnp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]