โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
08การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
07การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
06การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
05การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
04การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
03การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
02การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
01การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายเจริญ สีนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลานตากฟ้า

ว่าที่ ร.ต.โชคชัย สามสุวรรณ์
นางสาวบัญชา พงษ์พล
นายกฤษฎา ปิ่นทองคำ
นางสาวภนิดา มงคลธง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,154
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลานตากฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0814388403 อีเมล์: lantakfa.874@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเจริญ สีนาค โทรศัพท์: 0814388403 อีเมล์: lantakfa.874@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]