โรงเรียนวัดกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
08การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
07การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
06การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
05การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
04การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง
03การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
02การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
01การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ

นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกลาง

นางสาวสำราญจิตร เย็นค่ำ
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
นางกาญจนา มากมีทรัพย์
นายปานชัย ศรีพิทักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,638
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-239549 อีเมล์: Watklang55@gmail
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ปิ่นเวหา โทรศัพท์: 0813486473 อีเมล์: pinweha@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]