โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
08. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
07. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
06. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
05. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
04. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
03. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
02. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
01. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายสถาพร นาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพุทธธรรมรังษี

นายสถาพร นาลัย
นางจิราพร พงค์อำไพ
นางเยาวราช ประเสริฐไทย
นางสาวพรรณี แสงทวี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-987330 อีเมล์: watphut@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัจฉรา แผนกุล โทรศัพท์: 0890334118 อีเมล์: watphut@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]