โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


นางอศิภรณ์ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกลางครูเวียง

นางสาวสชิชา แซ่เล้า
นางสาววรรณา หวังมีสุข
นางกัญหา รอดเหตุภัย
นางสุณีย์ เทพรส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,241
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-331858 อีเมล์: kwschool54@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัส รอดเหตุภัย โทรศัพท์: 0851937292 อีเมล์: manuskw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]