โรงเรียนวัดสัมปทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสัมปทวน

นางสาวอังษฎา ทองหล่อ
นายนพดล ล้อทอง
นายเมธา มลิทอง
นางสาวรสสุคนธ์ พรเพ็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,232
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสัมปทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-332545 อีเมล์: watsumpatuanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนัญชิดา อัตตะกีรติ โทรศัพท์: 0806604544 อีเมล์: chida520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]