โรงเรียนวัดสัมปทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสัมปทวน

นายวิภาท สายยืนยง
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
นางรวีวรรณ วงษ์เคี่ยม
นางสาวอังษฎา ทองหล่อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,113
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสัมปทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-332545 อีเมล์: watsumpatuanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนัญชิดา อัตตะกีรติ โทรศัพท์: 0806604544 อีเมล์: chida520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]