โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม (รวมเล่ม 1-8)
เล่ม 8 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
เล่ม 7 การขอใบแทนเอกสารการศึกษา
เล่ม 6 การขอเทียบโอนผลการเรียน
เล่ม 5 การขอลาออก
เล่ม 4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
เล่ม 3 การขอย้ายออก
เล่ม 2 การขอย้ายนักเรียนเข้า
เล่ม 1 การรับนักเรียน

นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเสถียรรัตนาราม

นางสาวศิรดา อมรวัฒนา
นางเรณู กระเป๋าทอง
นายวัตสัน จันทร์โชติ
นายยุทธ ธรรมพิทักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,012
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0-3497-8115 อีเมล์: wst.school56@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เรณู กระเป๋าทอง โทรศัพท์: 0912911293 อีเมล์: ranu2520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]