โรงเรียนวัดไทร
นายชัยณรงค์ บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทร
นางรัชนี กิ่งนอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทร

นางนฤมล แจ่มนิยม
นายอานนท์ ขุนอังดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไทร โทรศัพท์: 034-339454 อีเมล์: watsai_school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: rachanee kingnok โทรศัพท์: 0896097909 อีเมล์: rachaneebb@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ