โรงเรียนวัดไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
นายชัยณรงค์ บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทร
นางรัชนี กิ่งนอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทร

นางสาวนุชอนงค์ ถิรนันทนากร
นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์
นางสาวจิราพร ตันธนะชัย
นางนิภา เถาสมบัติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-339454 อีเมล์: watsai_school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: rachanee kingnok โทรศัพท์: 0896097909 อีเมล์: rachaneebb@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ