โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นายสถาพร จำรัสพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกพระเจดีย์

นางรัชดา พุกผาสุข
นางอุษณีย์ จันทรังศรี
นายสมนึก สุจจิตร์จูล
นายสุทิน แสงอุทัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,039
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-206097 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพียงพร อาราเม โทรศัพท์: 0923264081 อีเมล์: Piengpron26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]