โรงเรียนวัดห้วยตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดห้วยตะโก

นางสาวศศิกุล บุญกระสินธุ์
นายสุวิทย์ อามาตร์
นางสาวจมาพร แก้วพันเดิม
นางสาวขวัญชนก ปินะถา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

614
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดห้วยตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034978370 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.ปุณยาพัค โห้แพร โทรศัพท์: 0809041522 อีเมล์: wathuaytako@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]