โรงเรียนบ้านห้วยกรด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยกรด

นางตติยา อุ่นศิริ
นางสาวประทุม บู่สามสาย
นายภูมรินทร์ หงษ์ทอง
นางสาวพิธาน โสมกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,012
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยกรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900023 อีเมล์: sodamak5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิธาน โสมกุล โทรศัพท์: 0918074567 อีเมล์: sodamak5@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]