โรงเรียนวัดโคกเขมานางประภาพร เสนาะคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกเขมา

นายประสงค์ ตั้งธนะวัฒน์
นางสาวอุษณีย์ สามผ่องบุญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกเขมา โทรศัพท์: 034-900021 อีเมล์: khokkhamao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนชัย อินทร์ดิษฐ์ โทรศัพท์: 0871667412 อีเมล์: Tanachai.b@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ