โรงเรียนวัดโคกเขมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2นางประภาพร เสนาะคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกเขมา

นางน้ำค้าง สุทธาพิทักษ์สกุล
นางประภาพร เสนาะคำ
นางธนอร ปิ่นตบแต่ง
นายประสงค์ ตั้งธนะวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกเขมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900021 อีเมล์: khokkhamao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนชัย อินทร์ดิษฐ์ โทรศัพท์: 0871667412 อีเมล์: Tanachai.b@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ