โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

นางรุ่งนภา คาดการณ์ไกล
นางพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์
นางยุพาพร อุ่นศิริ
นางสาวจิราพร อยู่เป็นสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

936
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-389011 อีเมล์: sri-phot@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ โทรศัพท์: 034389011 อีเมล์: sri-phot@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]