โรงเรียนวัดลานคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นางศิวิไล ทีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลานคา

นางพรศรี นรินทร์หงษ์ทอง
นางนันทกา พงษ์กี่
นางธัญรดี บัวบาน
นางกุสาวดี ลาภลมูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

583
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลานคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-993241-3 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นวลจันทร์ โพธิ์ชัย โทรศัพท์: 034993242 อีเมล์: nualjanoop@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]