โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรัตนากุล อมตวนิช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวภัทรียา มังคละ

 • นางสาวรัดเกล้า นามใจ

 • นางสาวนีรวรรณ สิกขา

 • นางสาววริษฐา พูลสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,678
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-994314 อีเมล์: watbangphainat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัดเกล้า นามใจ โทรศัพท์: 087-8133024 อีเมล์: radklaoo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]