โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนราภิรมย์

นางสาววัลลภา ขำคง
นางสาววิไลพร ฉายทอง
นางอัมพร นิยมไทย
นางสาววรรณา สุขวิบูลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

454
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-967022 อีเมล์: bannarapirom.991@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุไร ชมมะลิ โทรศัพท์: 0817528223 อีเมล์: urao1234@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]